Állam- és Jogtudomány (2023. 2. szám)

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

LXIV. évfolyam • 2023 • 2. szám 

_________________________________________

TARTALOM

____________________________

TANULMÁNY

____________________________

BALÁZS ISTVÁN: A közszolgálat jövője, a jövő közszolgálata: gondolatok egy OECD-vizsgálatról

HAJAS-JANKA BOLDIZSÁR: Narratíva, mítosz és jog: betekintés Robert M. Cover munkásságába

PAP MÁRK: Az ellenőrzési körön kívül eső elháríthatatlan ok értelmezése a vadászható állat által okozott kárért való felelősség alóli kimentés körében

POZSONYI NORBERT: vas, a vadari és a vadimonium eljárásjogi szakkifejezések Plautus műveiben: adalékok a római perjog történetéhez

____________________________

RECENZIÓ

____________________________

GASS ISTVÁN: Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése a kezdetektől a XX. század végéig – a modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján (Budapest: Novissima 2022)

GYŐRY CSABA: Szilágyi Péter: Hermann Heller államelmélete (Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó 2020)

MUNKÁCSI PÉTER: Somló Bódog: Gondolatok az első filozófiáról (első magyar kiadás, ford. Pethő Sándor) (Budapest: KRE–L’Harmattan 2021)

PAP ANDRÁS LÁSZLÓ: Korinek László: Paradoxonok a kriminológiában (Budapest: ORAC 2023)

____________________________

A betűtípusról

Közlési feltételek

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe