Állam- és Jogtudomány (2023. 1. szám)

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

LXIV. évfolyam • 2023 • 1. szám 

_________________________________________

TARTALOM

____________________________

TANULMÁNY

____________________________

FEKETE BALÁZS: A nyugati jog szellemisége és Az elkülönítő: a nyugati jog nyelve mint nyelvi lázadás Hajnóczy Péter prózájában

GERA ANNA – SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR: Az Országgyűlés jogalkotói mozgástere a történeti értelmezés szerepének erősítésében

PÉTERVÁRI MÁTÉ: A csődeljárás orgánumai és hatékonysága a Kalocsai Kir. Törvényszék 1910-es évekre vonatkozó iratanyagában

SZABADFALVI JÓZSEF: Száz éve jelent meg Moór Gyula Bevezetés a jogfilozófiába című műve

____________________________

RECENZIÓ

____________________________

GAJDUSCHEK GYÖRGY: Jaakko Husa: Interdisciplinary Comparative Law. Rubbing Shoulders With The Neighbors or Standing Alone in a Crowded Room (Edward Elgar Publishing 2022)

SKORKA TAMÁS: Ambrus István: Szabálysértési jog (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó 2022) 

SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR: Klein Tamás: Sajtószabadság és demokrácia (Budapest: Gondolat 2020) 

VÁRNAY ERNŐ: Orbán Endre: Alkotmányos identitás az Európai Unióban (Budapest: TK JTI 2020)

____________________________

NEKROLÓG

SONNEVEND PÁL – KAJTÁR GÁBOR: A nemzetközi jog iskolateremtő személyisége emlékére – Valki László (1941–2022)

____________________________

A betűtípusról

Közlési feltételek

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe