Állam- és Jogtudomány (2021. 2. szám)

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

LXII. évfolyam • 2021 • 2. szám 

_________________________________________

Tartalom

___________________________

TANULMÁNY
____________________________

BAKÓ BEÁTA: Bárcsak a magyar AB lenne ilyen „szűklátókörű”! A Bundesverfassungsgericht EU elleni „lázadása” és az alkotmányos párbeszéd EU elleni „lázadása” és az alkotmányos párbeszéd

IZSÓ KRISZTINA: A cselekvőképtelenek védelme – A francia, az osztrák és a magyar jog összehasonlító elemzése

KECSKÉS D. GUSZTÁV: Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az 1956-os magyar menekültek nemzetközi jogvédelme

KISS VALÉRIA - MALÉTH ANETT - TŐKEY BALÁZS - HOFFMAN ISTVÁN - ZSILLE KATALIN - DOMBROVSZKY BORBÁLA: A gondnoksági perek empirikus vizsgálata

ÖRKÉNYI LÁSZLÓ: Jogalkotási hatásvizsgálat a fizetési meghagyásos eljárás értékhatára kapcsán – Egy társadalomtudományi kérdés megválaszolása ROC analízissel

____________________________

RECENZIÓ

____________________________

BALÁSSY ÁDÁM MIKLÓS: Tóth J. Zoltán: Demokrácia, jogállamiság és alkotmánybíráskodás

KÁLLAI PÉTER: Dobos Balázs: A személyi elvű kisebbségi autonómiák Kelet-Közép Európában

MOLNÁR NOÉMI FANNI: Samuel Moyn: Not Enough – Human Rights in an Unequal World

PRUGBERGER TAMÁS: Kiss György: A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme

____________________________

A betűtípusról

Közlési feltételek

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe