Állam- és Jogtudomány (2020. 2. szám)

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

LXI. évfolyam • 2020 • 2. szám (különszám)

Jogharmonizációs kérdések

____________________________________________________________________________

Tartalom

VÁRNAY ERNŐ: Előszó. A "jogharmonizáció - az uniós tagság mélyrétege" című tematikus számhoz

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

VARJU MÁRTON: Jogharmonizáció, az EUMSZ 114. cikk és az EU Bíróság: jogharmonizációs korlátok és lehetőségek az ítélkezési gyakorlatban

SOMSSICH RÉKA: A jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésének módszertana és eszközrendszere 15 évvel a csatlakozás után

FEHÉR MIKLÓS ZOLTÁN: Az uniós irányelvek átültetésének kikényszerítése az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésének alkalmazásával - Az Európai Bíróság ítélete a C-543/17. sz. Bizottság kontra Belgium ügyben

TÓTH TIHAMÉR: Jogharmonizáció a magyar versenyjog elmúlt harminc évében

HOLLÁN MIKLÓS: Az Európai Uniós jogharmonizáció és a magyar büntetőjog kapcsolatának első évtizedei

SZEGEDI LÁSZLÓ: Jogharmonizáció a pénzpiaci területen: szabadulhat-e az Európai Bankhatóság a hatáskör-átruházás korlátainak szorításából?

____________________________

RECENZIÓ

___________________________

FÁBIÁN ÁRON: Kenneth Einar Himma - Miodrag Jovanovic - Bojan Spaic (szerk.): Unpacking Normativity: Conceptual, Normative, and Descriptive Issues

HUNGLER SÁRA: Sipos Ferenc: Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban

KECSKÉS GÁBOR: Marinkás György: Az őslakos népek védelmének aktuális jogi kihívásai

ORBÁN ENDRE: Alexandra Mercescu (szerk.): Constitutional Identities in Central and Eastern Europe

__________________________________________________________________________

A betűtípusról

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe

 

A 2020. évi számok megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatja. (www.nka.hu)