Az Alkotmányosság és Jogállamiság Kutatásának Osztálya

Előzmények |  Az Alkotmányosság és Jogállamiság Kutatásának Osztálya 2013 szeptemberétől működik a jelenlegi formájában, mind a kutatási irányokat, mind a személyi összetételt tekintve. Közvetlen előzménye az Alkotmányjogi, Nemzetközi Jogi és Jogelméleti Osztály volt, illetve az ezt megelőző szervezeti keretek között az Alkotmányjogi és Emberi Jogi Osztály.

Kutatási területek | Az osztályon dolgozó kutatók kutatási területei közül megemlíthető a jogelmélet; az alkotmányelmélet; az alkotmányozó hatalom korlátozásának lehetőségei; az eljárási alkotmányosság; alapjogvédelmi eljárások; az arányosság problémája az alkotmányjogban; az alkotmányjogi érveléstechnika; az összehasonlító és nemzetközi alkotmányjog; az emberi jogok elmélete és gyakorlati érvényesülése; az összehasonlító kisebbségi jog; a hátrányos megkülönböztetés tilalma; az adatvédelem, illetve a „privacy” kérdései; a faji és etnikai hovatartozásra vonatkozó adatok kezelése; a büntetőjog alkotmányos alapjai; a rendészeti jog alkotmányos alapjai; a gyűlöletbeszéd; a gyűlölet-bűncselekmények; a történelmi igazságtétel („transitional justice”); a terrorizmus elleni fellépés és a kivételes intézkedések („exceptionalism”); pártok és politikai kampányok finanszírozása; továbbá a jogi oktatás kérdései. Javaslat: alkotmányosság és alapjogvédelem az Európai Unióban; üzlet és emberi jogok; globális alkotmányosság; a demokrácia-elv normatív tartalma.

Nagyobb projektek, pályázatok |  Az osztály – egyes kutatók révén – a Jogtudományi Intézet alábbi projektjeiben képviselteti magát:

Az osztály a Társadalomtudományi Kutatóközpont szintjén megvalósuló projektek közül az alábbiakban vesz részt: 

___________________

Osztályvezető

___________________

Kutatók