Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály

Előzmények |  

Az Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály 2020 januárjában vált ki az Alkotmányosság és Jogállamiság Kutatásának Osztályából, amely 2013 szeptemberétől működött. 

Kutatási tevékenység |

Az Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály kutatási tevékenysége az alkotmányjog és a közigazgatási jog átfogó tudományos vizsgálatára irányul. Kutatási tevékenységének keretében az osztály kiemelt figyelmet fordít az alkotmányelmélet, az eljárási alkotmányosság, az alkotmányjogi érveléstechnika, az összehasonlító és a nemzetközi alkotmányjog, az alapjogok és a kisebbségi jog, a rendészeti jog, az európai uniós és a globális alkotmányosság, a közigazgatás fejlődése, struktúrája és működése, a hazai közigazgatás-tudományt érő külföldi hatások, és az összehasonlító közigazgatási jog kérdéseire.

Az osztály kutatói a hagyományos jogtudományi módszerek mellett más társadalomtudományi, kvantitatív és kvalitatív módszereket is alkalmaznak.

Nagyobb projektek, pályázatok |  

Az osztály – egyes kutatók révén – a Jogtudományi Intézet alábbi projektjeiben képviselteti magát:

Az osztály a Társadalomtudományi Kutatóközpont szintjén megvalósuló projektek közül az alábbiakban vesz részt: 

___________________

Osztályvezető

___________________

Kutatók