A magyar lakosság jogtudata – elméleti és empirikus elemzés

OTKA 105552 sz. projekt (2012-2015)

 

A kutatás célja a magyar lakosság jogtudatának vizsgálata, ami magában foglalja egyfelől a joggal kapcsolatos ismereteket, másfelől a joggal kapcsolatos attitűdöket; általában pedig arra keresi a választ, hogy milyen tényleges szerepet játszik a jog az emberek gondolkodásában, illetve a társadalom tényleges működésében.

A kutatás magában foglalja a nemzetközi szakirodalom, és az abban megjelenő empirikus vizsgálatok eredményeinek áttekintését, valamint a témában Magyarországon született – mindenekelőtt Kulcsár Kálmán és Sajó András nevével fémjelezhető – eredmények elemző felhasználását. A rendszerváltást követően csak részletkérdéseket vizsgáltak (pl. egyetemi hallgatók joggal kapcsolatos attitűdjei, az intézményi bizalom szerepe), átfogó kutatásra még nem került sor. E projekt e hiányosságot is orvosolni kívánja, nagy hangsúlyt helyezve az empirikus kutatásra. Jelenleg Kulcsár Kálmán első (1967-es) hazai adatfelvételének néhány kérdését ismételten lekérdezve, a jogismeret sajátságaiban történő változások egyes elemeit vizsgáljuk.

A kutatás az Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja keretén belül, az OTKA támogatásával (OTKA 105552 sz. projekt) 2012-2015 között valósul meg.

Résztvevő kutatók: Gajduschek György (MTA TK JTI, kutatásvezető), Fekete Balázs (MTA TK JTI), H. Szilágyi István (PPKE-JÁK), Boda Zsolt (MTA TK PTI), Róbert Péter (MTA TK PTI), valamint a kutatásba bekapcsolódott Bencze Mátyás is.  

 

Vissza az előző oldalra