MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Lugosi Vilmos: Mire jó ma egy önvezető autó? Az önvezető autók jelenlegi szabályozásának kérdései és kritikái

2022/16
Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az Mesterséges Intelligenciát felhasználó önvezető autók szabályozása során felvetődő jogi kérdéseket abban a hipotetikus esetben, ha a technológia készen állna teljes mértékben a széles körű felhasználásra. Ez még ugyan nem következett be, ám rendkívül közeli a jelenség, így hamar aktuálissá válik a szabályozás adaptációja. A dolgozat egy interdiszciplináris áttekintés arról, hogy a jelenlegi szabályozási környezetbe miként illeszthető be az új technológiai jelenség és milyen anomáliákhoz vezetne a szabályok alkalmazása. Alkotmányjogi szempontból az MI potenciális jogalanyisága merült fel főkérdésként, amelyből további következtetések vetíthetők a később vizsgált polgári jogi valamint büntetőjogi síkra egyaránt. A Polgári jog szempontjából az egyes felelősségi konstrukciók vizsgálata, valamint a Büntetőjog dogmatikai rendszere rámutat arra, hogy a jelenlegi szabályozásban átfogó változtatásra van szükség ahhoz, hogy a jog a gyártók és felhasználók érdekeit egyaránt szem előtt tartva választ tudjon adni az új jelenségre.

Rólunk