MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Móczár Dóra: Mesterséges intelligencia és a büntetőjogi felelősségi kérdések, különös tekintettel az önvezető autókra

2022/18
A tanulmány a mesterséges intelligencia és a büntetőjog kapcsolatát veszi górcső alá, külön kiemelve az önvezető autók problematikáját ebben a témakörben. Ennek oka az, hogy az MI és a jog kapcsolata jogi szinten is annyira hipotetikus, hogy szükség van egy olyan témára, amely összekapcsolja a mesterséges intelligenciát a büntetőjoggal és annak felelősségi szegmenseivel. A vizsgálódás fő irányvonala elsősorban annak a kérdésnek a boncolgatása, hogy egy mesterséges intelligencia/önvezető autó képes-e bűncselekményt elkövetni, valamint milyen felelősségre vonási lehetőségek létezhetnek. A tanulmány említést tesz az önvezető autók kategorizálásáról, valamint ezen járművekben található mesterséges intelligencia működéséről. Kitér továbbá a büntetőjog ultima ratio jellegére, annak okán, hogy vajon szükség van-e a büntetőjog eszközrendszerére, vagy más jogág felelősségi alakzatai elegendőek a felelősségre vonáshoz. A fő irányvonalat azonban a bűncselekmény fogalmi elemeinek vizsgálata adja, melynek kapcsán azt vizsgálja a munka, hogy az MI cselekménye minősülhet e bűncselekménynek a jelenlegi bűncselekmény fogalom értelmében és amennyiben nem, úgy milyen megoldásokra lenne szükség ennek orvoslásához.

Rólunk