MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Balázs István – Hoffman István: Közigazgatás koronavírus idején – a közigazgatási jog rezilienciája?

2020/21
A tanulmány célja elsősorban a közigazgatás veszélyhelyzeti cselekvésének elemzése jogi, jogtudományi szempontból annak érdekében, hogy az összevetésre kerüljön a terület dogmatikai alapjaival és empirikus tapasztalataival egyaránt. Az egységes keretet pedig a jogállami közigazgatással szemben támasztható feltételek és igények biztosítják. Elemzésünk során azt is vizsgáltuk, hogy a különleges jogrend során bevezetett intézkedések és tapasztalatok mennyiben épültek be a jogrendszer „normál” működésébe, így külön vizsgáljuk veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (Átmeneti tv.), valamint egyes, kapcsolódó törvényjavaslatok – így például a különleges gazdasági övezetek intézményét a „normál” jogrendbe bevezető 2020. évi LIX. törvény rendelkezéseit is.

Rólunk