MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

H. Szilágyi István – Badó Andrea: Ha nem vagyunk úriemberek, azzal sincs baj… Adalékok a magyar ügyvédség önképének vázlatához

2017/4
E tanulmány a jogászi professzió és azon belül is az ügyvédség társadalmi helyzete, szerepe, belső szervezete és szerkezete társadalomtudományi vizsgálatának hagyományához kapcsolódik, amely egyaránt támaszkodik a jogtörténet, a jogszociológia, illetve az általános társadalomtörténet és a szociológia terén született eredményekre. Fő célja a magyar ügyvédség önképnek jogszociológiai igényű vizsgálata és elemzése.

Rólunk