MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Tahin Szabolcs: Egy jogegységesítés látszólagos szükségességéről – Gondolatok a Kúria 4/2022. (Jpe.IV.60.012/2022/12) számú jogegységi határozatának falfirka tartalmára vonatkozó rendelkezéséről

2023/12
A 2020. április 1-én bevezetett „korlátozott precedensrendszer” az utóbbi idők egyik legnagyobb kihívása elé állította a hazai jogéletet. Bár a jogalkotó számos rendelkezést alkotott, e parancsok legfeljebb a kezdő lépést adhatták meg a precedensrendszer megteremtéséhez. Tekintve, hogy e változások átfogóan érintik a jogi gondolkodásunkat, kiemelt figyelmet kell fordítani azokra a kontextuális jelenségekre is, amelyek az élő jogot legalább annyira meghatározzák, mint az írott jog. Nálunk ugyanis hiányoznak a precedens alapú gondolkodás hagyományai és habituális alapjai, az egy olyan kulturális szövedékbe íródik bele, amely nem hasonlítható az angolszász változathoz. Félő tehát, hogy a hazai precedensrendszer alakulását, formálódását továbbra is azok a beidegződéseink irányítják, amelyek magunk mögött hagyására e jogi változásokat bevezettük.

Rólunk