MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Rixer Ádám: Az előválasztás jogi evolúciója Magyarországon

2021/14
Az előválasztás Magyarországon új elem a politika „periódusos rendszerében”. 2019-ben az önkormányzati választásokon már volt rá néhány példa, s a közelgő, 2022-es országgyűlési választások előtt az ellenzéki oldal ezidőszerinti meghatározó szereplőinek részvételével egy minden eddigit meghaladó mértékű – és az előválasztás megoldását is bevonó – együttműködés körvonalazódik. A tanulmány azonban túl is tekint a pillanatnyi megoldásokon, és a fogalom​-​meghatározást, illetve a nemzetközi és hazai előzményeket, valamint a mostani megjelenés okait felvillantó fejezeteket követően az intézményesülés „evolúciós ívének” megrajzolására vállalkozik, rögzítve a további fejlődés lehetséges szakaszait. Utóbbi körben a magánjogi, illetve közjogi implikációk mellett felvetésre kerül az a forgatókönyv is, amely alapján a mindenkori kormánypártok is elkezdik alkalmazni ezt az új politikai eszközt.

Rólunk