MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Németh Erika: Az 1875. évi XXXVII. Kereskedelmi Törvény vezető tisztségviselőkre vonatkozó felelősségi szabályai

2023/19
A cikk a szabadversenyes kapitalizmus hatását elemzi az európai törvényhozásra az 1800-as évek közepétől megalkotott társasági törvények szabályainak összehasonlításával. A tanulmány bemutatja a Kúria részvényjogi ítélkezési gyakorlatát a Kereskedelmi Törvény felelősségi szabályainak az elemzésével. A cikk a kártérítési normát jogdogmatikailag is értékeli, ugyanis a későbbi felelősségi szabályozástól eltérően a Kt. elmulasztotta szabályozni a jogellenességet, mint a felelősséget megalapozó elvont tényálláselemet, ezzel szemben nemcsak objektív és szubjektív magatartás mértéket, hanem még gondossági kötelezettséget is levezetett. A jogi norma kellően elvont fogalom meghatározásának a hiányosságát a kor ítélkezési gyakorlata próbálta kitölteni tartalommal.

Rólunk