MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Simon István: A magyar pénzügyi alkotmányjog átalakulása

2019/2
A közösségi pénzügyek alkotmányos alapjait lényegesen átalakító új alkotmány, Magyarország Alaptörvénye 2012. január 1-jén lépett hatályba. Az Alaptörvény pénzügyi tárgyú rendelkezései meghatározzák a társadalom működéséhez szükséges gazdasági-pénzügyi intézményeket, a pénz- és vagyongazdálkodás lényeges szabályait, valamint a közterhek alapvető elosztási szabályait. Az Alaptörvény számos konfliktust okozott; a kritikusok vitatták szükségességét, megalapozottságát és legitimitását. Ezért erre is figyelemmel vázolom fel a szabályok értelmét, ahogy én látom, és érvelek a szabályozás indokoltsága mellett.

Rólunk