MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Bodnár Eszter – Szalbot Balázs: A konkrét utólagos normakontroll és az alkotmányjogi panasz eljárások összefüggései

2018/2
A tanulmány a konkrét utólagos normakontroll hatáskört elemzi, bemutatva annak alkotmányjogi panaszokkal való kapcsolatát is. A konkrét utólagos normakontroll sajátosságainak számbavétele során nemcsak az alkotmánybírósági döntésekből kiolvasható értelmezést vizsgáljuk, hanem a Kúria Önkormányzati Tanácsának gyakorlatát is, hiszen 2012. január 1-je óta a bíró már a Kúria Önkormányzati Tanácsánál is kezdeményezhet konkrét utólagos normakontrollt. Az elemzés során az elbíráló szervek gyakorlatán túl az indítványozók, azaz a bírók hatásköri értelmezését is bemutatjuk, a két megközelítés ugyanis nem minden esetben fedi egymást. A tanulmány részletesen elemzi a konkrét utólagos normakontroll jellegét, indítványozói körét, az indítvány tárgyát, tartalmát, címzettjét, illetve jogkövetkezményeit. Az egyes hatásköri elemek bemutatása során minden esetben párhuzamot vonunk az alkotmányjogi panaszokkal, illetve kritikát fogalmazunk meg mind a jogalkotóval, mind a jogalkalmazóval szemben. Tanulmányunk végén összefoglaljuk a jogalkotónak, illetve a bíróságoknak és az Alkotmánybíróságnak címzett főbb megállapításainkat.

Rólunk