MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Kéri Veronika – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: A kampány a Kúria és az Alkotmánybíróság gyakorlatában. A 2016-os népszavazással kapcsolatos döntések elemzése

2018/11
Elemzésünkben a 2016 október 2-i „kvótanépszavazás” kapcsán vizsgáljuk a kampánnyal összefüggésben felmerülő kérdéseket a kúriai és az alkotmánybírósági gyakorlatban. 2016-ban a kampányok hagyományos alanyai (választópolgárok és politikai szervezetek) mellett először jutott kezdeményezőként sajátos szerephez a Kormány, valamint a részben kampánytevékenységet folytató helyi önkormányzatok. Kiemelésre érdemes, hogy ebben az időszakban több, kifejezetten a Kormány által kezdeményezett népszavazás jellemzőiből fakadó probléma is került a Kúria és az Alkotmánybíróság elé. A feldolgozott esetekkel összefüggésben megfogalmazható egyik legfontosabb kérdés, hogy a Kormány és a helyi önkormányzatok által folytatott kampánytevékenységgel összefüggésben alkalmazható-e az alapjogi érvelési keretrendszer – tézisünk szerint erre a válasz nemleges.

Rólunk