MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Szentes Ágota: A jogállam legitimitása – Vázlat a közjogi vita jogszociológiai elemzéséhez

2023/13
A jogállam helyreállításáról szóló diskurzus elemzése nehezen képzelhető el annak tisztázása nélkül, mit is értünk jogállamon, annak milyen lehetséges értelmezései és ebből fakadó követelményei vannak, mi a jogállamiság viszonya a demokráciához, és hogyan kapcsolódnak mindezekhez a legalitás, legitimitás fogalmai. E fogalmi alapokon helyezhetők el az egyes álláspontok, és a vitázók által e fogalmaknak tulajdonított jelentés tükrében vizsgálhatók a választott jogállamfelfogáshoz és helyreállítási javaslathoz kapcsolódó érvek. Így például ugyanaz az eljárás a különböző jelentések kontextusában lehet jogállami helyreállítás, forradalom vagy államcsíny is. Amíg nem világos, hogy ezek a megnevezések milyen mögöttes elméleti alapokon állnak, nehéz az ezekkel operáló érveléseket precízen összevetni (a vitában pedig objektíven értékelni).

Rólunk