MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Papp Mónika: A járványtól a gazdasági újjáépítésig: A Covid-19 állami támogatási szabályok kivezetése és az uniós helyreállítási források megérkezése

2022/24
A Covid-19 világjárvány kitörése, annak a gazdaságra és lakosságra gyakorolt azonnali és mélyreható hatása miatt meghatározott iparágágakban működő vállalkozások előre nem látható módon komoly likviditási és gazdasági nehézségekkel találták magukat szembe, a tagállamok pedig kényszerhelyzetbe kerültek ezen nehézségek támogatások révén történő áthidalására. Az állami támogatáspolitika őre, az Európai Bizottság gyorsan reagált a járvány okozta kihívásokra, és elfogadta az ideiglenes keretszabályát, amelynek alapján a tagállamok saját forrásaikból jelentős összegeket folyósíthattak a piaci szereplők számára 2022-ig. A tagállamok eltérő fiskális kapacitása miatt egyes tagállamok jobban ki tudták használni az egyébként szigorú támogatási keretek lazítását és amiatt felmerült a vállalkozások szintjén kialakuló versenytorzítások esélye. A jelen tanulmány kérdései egyrészt annak feltárása, hogy a tagállamok milyen feltételek mellett nyújthatnak állami támogatást vállalkozások számára a Covid-19 járvány okán, másodlagosan pedig annak jobb megértése, hogy hogyan képes csökkenteni vagy ad absurdum növelni az uniós jog a belső piaci versenytorzulások kialakulásának esélyét.

Rólunk