MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Majtényi Balázs: Párhuzamok: kirekesztő populista nacionalizmus az Egyesült Királyságban és Magyarországon

2021/3
A 2008-as gazdasági válságot követően, világszerte különböző globális, regionális és helyi társadalmi folyamatok hatásai segítették a kirekesztő populista nacionalista mozgalmak térfoglalását. Ezek a mozgalmak Európában is jelen vannak, és veszélyeztetik az alkotmányos demokráciák, valamint az Unió intézményi rendjét. E tanulmány szemben más szakirodalmi álláspontokkal amellett érvel, hogy a populista nacionalizmus regionális különbségektől függetlenül akár Nyugat-Európa és Észak-Amerika országaiban is alááshatja az alkotmányos demokrácia intézményeit. Az autoriter fordulat így nem kizárólag Kelet-Közép-Európa államait fenyegeti.

Rólunk