MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Pongrácz Alex: Ordoliberalizmus versus szociális jogállam: Carl Schmitt és Hermann Heller gazdaságfelfogása

2021/12
Az ún. weimari köztársaság, azaz az 1919 és 1933 közötti időszak németországi közege – amint az ismert – az államelméleti és államtani krónika egyik leggazdagabb fejezeteit munkálta ki. Az alábbiakban e széles medrű diskurzus-folyam egy kisebb mellékágát kívánjuk megvizsgálni, amennyiben Carl Schmitt, valamint Hermann Heller gazdaságpolitikával kapcsolatos nézeteinek rövid áttekintésére vállalkozunk.

Rólunk