MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Varga Réka: Nemzetközi szervezetek immunitása Magyarországon a Nemzetközi Beruházási Bankkal kötött székhelymegállapodás, a releváns Alkotmánybírósági döntések és a székhelymegállapodások egymással történő összehasonlítása tükrében

2022/19
Korábban sok hírt kapott a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) Magyarországra költözése, az ezzel kapcsolatos esetleges nemzetbiztonsági aggályok, illetve az NBB-nek adott immunitások köre. A tanulmány a Magyarországon jelen levő nemzetközi szervezetek immunitásának feltérképezésével, az NBB mint nemzetközi szervezet immunitásával és annak a többi, Magyarországon székhellyel vagy képviselettel rendelkező nemzetközi szervezet részére adott immunitásával történő összehasonlításával foglalkozik, különös tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság 2020. júliusában döntést hozott az NBB-vel kötött, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződéssel kapcsolatos indítványról.

Rólunk