MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Maróti Dávid: Németország szövetséges megszállása és egy új német állam létrejötte

2021/17
1945 Németország történelmében ismét gyökeres fordulatot hozott. A totális vereség és a nemzetiszocialista rezsim bukása az országot minden korábbinál nehezebb helyzetbe hozta. A III. Birodalom területén négy különálló entitás (zóna) jött létre, amelyek gyakorlatilag csak rendkívül korlátozott mértékben léphettek egymással kapcsolatba a szövetséges katonai kormányzatok jóváhagyásával. A szövetséges hatalmak a feltétel nélküli kapitulációval átvették Németország felett a legfőbb hatalmat. A régi-új német politikai pártoknak a szuverenitás teljes hiánya mellett, szűk korlátok között kellett szembenézniük az államépítés feladatával. A kezdeti kaotikus állapotokat négy év alatt sikerült annyira rendezni, hogy két új államalakulat jöhessen létre az egykori Német Birodalom területén. A tanulmány kizárólag Nyugat-Németország, illetve a Német Szövetségi Köztársaság újjáépítésének bemutatására szorítkozik 1948-tól kezdődően, amikor is a nyugati hatalmak hivatalosan eldöntötték egy új szövetségi állam felállítását a nyugatnémet területeken.

Rólunk