MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Unger Anna: Közvetlen demokrácia és emberi jogok - Egy problematikusnak tűnő viszony újragondolása a politikai részvételi jogok irányából

2022/11
E tanulmány célja azt bemutatni, miért és milyen irányban lenne szükséges a közvetlen demokrácia és az emberi jogok viszonyát újragondolni. A szakirodalomban máig meghatározó megközelítés helyett, mely a közvetlen demokráciát és az emberi jogokat egymással szemben álló, ezért előbbit szükségképpen korlátozandó intézményekként tárgyalja, a tanulmány amellett érvel, hogy a közvetlen demokrácia a politikai részvételi jogaink része, azaz nem a korlátozását kellene tárgyalni, hanem e jog érvényesülésének lehetőségeit és csakis ezen keresztüli limitálhatóságának kérdéseit. Azaz, ha a népszavazást nem a képviselet felől tekintjük, hanem a demokrácia egy formájaként, azaz a választójogunk részeként, akkor milyen elvárások és követelmények lehetnek azok, melyeket az államnak alkotmányosan garantálnia kell e jogunk védelme és biztosítása érdekében. A tanulmány ennek megfelelően három fő részből áll: az első részben a közvetlen demokráciával kapcsolatos leggyakoribb, döntően alkotmányjogi kritikák irodalmi áttekintése található, a második a demokrácia és az emberi jogok viszonyát tárgyalja, végül pedig a közvetlen demokrácia politikai részvételi jogok felőli értelmezésére kerül sor.

Rólunk