MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

H. Szilágyi István: Kísérlet a magyar jogtudat- kutatások elméleti és módszertani kérdéseinek áttekintésére

2020/12
A tanulmány célja egy olyan kutatási program tervének bemutatása, amely a hazai jogtudat-kutatások elméleti és módszertani kérdéseit igyekszik áttekinteni. A dolgozat első része a kutatás tárgyát részletezi, világossá téve a vizsgálódások szemléleti távlatát kijelölő fontosabb értékválasztásokat. Ezt követi a kutatási módszerek – a történeti, az analitikai és az összehasonlító metódus – bemutatása, s a kutatási célokhoz igazított korlátozása. A harmadik rész a felmerülő elméleti problémákat csoportosítja egy strukturális elemzés keretében, s egyúttal jelzi azokat a kérdéseket, amelyek a későbbiekben további vizsgálódásokat igényelnek majd. A tanulmány a kutatási program során végrehajtandó feladatok számbavételével zárul.

Rólunk