MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Pap András László: Jószándékú büntető populizmus

2020/19
Az írás két esettanulmányon keresztül, egy összehasonlító európai kutatás keretei között (DEMOS), a populizmus operatív, módszertani fogalmainak az elemzett jogforrásokra releváns elmeit használva a populista közpolitika és jogalkotás morfológiáját vizsgálja. Bevezeti a jószándékú büntető populizmus fogalmát abból a célból, hogy ezáltal kitágítsa a jogi és büntető populizmus értelmezési tartományát az olyan jogalkotási aktusokra, amelyek megalkotására tényleges gyakorlati alkalmazásra való elköteleződés hiányában kerül sor, és amelyek referenciacsoportja sem feltétlenül a „csendes többség”, hanem lehet egy lobbicsoport is, vagy éppen nemzetközi szervezetek, amelyek szemében ily módon egyfajta eminens diák szerepébe kerülhet a jogalkotó és alkalmazó. Ráadásul a populista büntető-igazságszolgáltatási jogalkotás nem is feltétlenül a szigorítás formáját ölti.

Rólunk