MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Kührner László: Hatástalan vizsgálatok, hatásos megoldások

2021/23
A jogalkotási eljárás kifejezetten időigényesnek tekinthető eleme az előzetes hatásvizsgálat. Ennek célja, hogy a szabályozási igény felmerülésének okát, a meglévő szabályozást, annak hibáit, valamint az új szabályozás várható hatásait bemutassa, azaz választ adjon arra a kérdésre, hogy a tervezett jogalkotás alkalmas-e a kitűzött cél elérésére. Azonban éppen időigényessége miatt a döntés-előkészítési folyamat ezen lépcsőjét gyakran elhagyja a jogalkotó. A kellő hatásvizsgálat hiánya könnyűszerrel nemkívánt gazdasági, társadalmi hatásokkal járó szabályozáshoz vezethet. A vizsgálat hiányában megalkotott rossz szabályozás indokolatlan méretű, adott esetben egymással átfedésben lévő feladatokat végző állami intézményeket hozhat létre, ezzel nyomást gyakorolva a költségvetésre, megnövelheti a jogalanyok számára a jogkövetéssel járó időbeli és anyagi ráfordítás költségét, továbbá számos előre nem látott, extrém esetben akár alapvető szolgáltatásokat ellehetetlenítő hatással járhat.

Rólunk