MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Tombor Csaba: „Grundsteuerreform” – A német helyi ingatlanadó újraszabályozásának folyamata és következményei

2021/18
A német Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassunggericht)2018. április 10-én meghozott határozatával megállapította az ingatlanadó (Grundsteuer)adóalapját érintő szabályozás egy része vonatkozásában annak alkotmányellenességét. Ennek következtében az ingatlanadó már régóta halogatott újraszabályozása vált szükségessé 2019. december 31-ig. A német szövetségi jogalkotó ennek határidőn belül eleget is tett, amely következtében az „ingatlanadóreform” („Grundsteuerreform”) során a korábbi rendszer lényegében három pillér mentén kerül megújításra 2025. január 1-jével. Egyfelől az értékalapú adóztatás vonatkozásában a korábbi kiindulási pont, a becsült érték (Einheitswert) szabályozása megváltoztatásra kerül. Így az új elnevezést (ingatlanadó-érték-Grundsteuerwert)kap, és az annak elérésre szolgáló értékelési eljárások szabályai is változtatáson esnek át. Ebből fakadóan például a „B” típusú ingatlanadó körében a beépítetlen telkek értéke vonatkozásában a továbbiakban az építési törvényben(Baugesetzbuch) meghatározott szokásos földérték (Bodenrichtwert)jelenti majd kiindulási pontot. A beépített telkek meghatározott csoportja esetén pedig, a vonatkozásukban alkalmazandó haszonérték (Ertragswertverfahren)eljárás során a tőkésített tiszta haszon (kapitalisierter Reinertrag)fogja képezni az ingatlanadó-értékét a szokásos földérték mellett a jelenleg még hatályos bruttó bérleti díj helyett. A tőkésített tiszta haszon körében a kiindulási pontot már nem az 1964-es (1935-ös) adatok jelentik, hanem figyelembevételre kerül a valódi építési évük, illetve az a körülmény is, hogy a fekvési helyzetétől függően milyen lehetőség van az adott ingatlan kiadására(Mietniveaustufe). A változások ellenére kijelenthető, hogy az ingatlanadó megállapításának folyamata az értékalapú adóztatás területén továbbra is változatlan.Másfelől jelentős módosulás következett be az ingatlanadó rendszerében azzal, hogy új elemként bevezetésre kerül az értékalapú adóztatás mellett a területalapú vagyonadóztatás lehetősége is. A német Alaptörvény (Grundgesetz) módosításával ugyanis a szövetségi tartományoknak lehetősége nyílik arra, hogy a Grundsteuergesetz-ben foglaltaktól eltérően, saját hatáskörükben szabályozhassák az ingatlanadót (Öffnungsklausel).Végül a jogalkotó ismételten bevezeti az ún.„C” típusú ingatlanadó kategóriáját is. A spekulációs célú beépítetlen telkek felvásárlásának megakadályozására a települési önkormányzatok számára ezáltal lehetővé válik majd az a lehetőség, hogy a beépíthető, de beépítetlen telkek vonatkozásában a területén fekvő más beépítetlen telkektől eltérően más, de azok vonatkozásában egységes adókulcsot alkalmazhasson. 

Rólunk