MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Máthéné Hegedűs Regina: Az önvezető járművek és a közlekedési bűncselekmények miatti büntetőjogi felelősség kérdése a nemzetközi szabályozás tükrében

2021/28
A kutatás témája a napjainkban igen sokat emlegetett terület, azaz az önvezető autók kérdésköre, amelyet jelenleg még nagyon sok bizonytalanság övez. Az emberek pedig félnek ettől a bizonytalanságtól. Ha sikerül megválaszolnunk a kérdéseiket, ha képesek leszünk minden lehetőség felvázolására, megoldások találására, akkor szertefoszolhat az eme technológiai csodát körülvevő aggodalom és viszály, s az emberek félelem helyett örömteli várakozással készülhetnek a napra, amikor robotok, úgynevezett „intelligens cselekvők” ülnek majd a kormány mögé. Éppen ezért a jogtudománynak kell elsőként felkészülnie az önvezető autók által okozott újszerű helyzetekre, a jogszabályoknak kell megfelelően kezelniük a felmerülő problémákat, és a büntetőjognak készen kell állnia az esetleges hibák bekövetkezésekor fennálló jogsértések orvoslására. A nemzetközi szabályozás az autonóm közlekedéssel kapcsolatban is kiemelkedő jelentőséggel bír, ugyanis szerte a világon tesztelnek önvezető autókat. Egyes országok a tervezésben, mások a gyártásban járnak élen, és az is bizonyos, hogy a forgalomba hozatal több új bekapcsolódó országot is érinteni fog. A robot vezérelte gépjárművek világkörüli útra való indulásának már csak a megfelelő jogi szabályozás szabhat gátat. A következőkben tehát azokat a kérdéseket próbálja a tanulmány körüljárni, amelyek a vezető nélküli autók elterjedésével kapcsolatban merülnek fel a jogtudományban.

Rólunk