MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Agócs Petra Márta: Az önvezető autók által felvetett problémákra, különösképp a villamos-dilemmára adható lehetséges válaszok a magyar büntetőjog alapján

2022/15
Az önvezető autó emberi befolyás nélkül, csak digitális technológiára támaszkodva közlekedik az utakon. Felismeri a környezetét, önmagát navigálja, elkerüli a közlekedési dugókat és csökkenti a balesetek valószínűségét, és habár elterjedésük országunkban még valószínűleg a távoli jövő zenéje, önműködő voltuk számtalan megválaszolatlan kérdést hagy maga után. A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy kinek a cselekménye alapján állapítható meg büntetőjogi felelősség, illetve milyen információt kellene betáplálni a járműbe, ha többféle úton lehet elhárítani egy balesetet, és szinte biztos, hogy valakinek meg kell sérülnie az adott szituációban, mely teoretikus problémát legjobban a villamos-dilemma (trolley problem) szemléltet. Két fiktív jogeset segítségével keresek választ az elméleti kérdésre, a bűncselekmény fogalmi elemei mentén, lehetséges jogellenességet és bűnösséget kizáró okokat vizsgálva.

Rólunk