MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Czebe András: Az európai szervezett bűnözés alakulása a COVID-19 járvány okozta krízishelyzet tükrében

2020/16
A COVID-19 járvány okozta társadalmi és gazdasági válsághelyzettel a szervezett bűnözés visszaél. Jóllehet e krízishelyzet valódi hatása még nem nyilvánvaló, minden korábbinál szorosabb együttműködést követel meg az Európai Unió bűnügyi közösségétől. Elvégre a belbiztonság hatékony megteremtése a folyamatban lévő változásoknak a jobb megértésén és kommunikációján alapul. Jelen tanulmány a COVID-19 járvány lehetséges hatásait vizsgálja az európai szervezett bűnözés alakulására nézve.

Rólunk