MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Fekete Balázs: „Az emberekből előbukkant az empátia…” Mikro-antropológiai kutatás a társadalmi távolságtartás szabályainak működéséről

2020/18
A tanulmány a társadalmi távolságtartással kapcsolatos szabályok gyakorlatát vizsgálja jogi antropológiai kiindulópontból. A kutatás Buda egy lehatárolt részén zajlott március eleje és április vége között a résztvevő megfigyelés és az interjúkészítés módszereivel. A terepmunka eredményeit a tanulmány a társadalmi-jogi kutatások egyes elméleti konstrukciói – pl. a jelentésadás fontossága, a kritikai perspektíva léte, a fél-autonóm társadalmi mezők léte, és a jogi rítus fogalma – segítségével értelmezi. A kutatás egyik fő meglátása, hogy a rendeleti szinten elrendelt társadalmi távolságtartás sikeres megvalósításában jelentős szerepe volt a helyi közösségnek és vizsgálata során a jogi kultúra több egyedi jellemzője is feltárható, noha nem az általánosítás igényével.

Rólunk