MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Benkő Orsolya: Az állam világnézeti semlegességéhez való jog? A semlegesség alapjogi értelmezése az EJEB gyakorlatában

2021/20
A jelen dolgozat második része annak a kutatásnak, amely a világnézeti semlegesség követelményének alkotmányjogi dogmatikai szerepét keresi. A tanulmány a magyar jogrendszerre közvetlenül hatást gyakorló alapjogi bíróságok gyakorlata alapján elemzi, hogy a világnézeti semlegesség a konkrét jogviták eldöntésében miként jut szerephez, és ennek alapján milyen dogmatikai konstrukcióval feleltethető vagy éppen nem feleltethető meg. A dolgozat első része a magyar Alkotmánybíróság, míg a jelen, második rész az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) gyakorlatának elemzésén keresztül próbálja elhelyezni a semlegesség követelményét az alapjogi dogmatikai rendszerben.

Rólunk