MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Bán-Forgács Nóra: Az adatvédelmi ombudsman intézményének politikai-történeti előzményei

2021/13
Jelen tanulmány vállalt célja, hogy bemutassa az adatvédelmi ombudsman intézményének politika-történeti előzményeit. A teljesség igényével szeretne rávilágítani az intézmény létrejöttéhez vezető közjogi változásokra, amelyek jogtörténeti jelentőségét az adja, hogy az intézmény 2012. január elsejével megszűnt. Így egy megszűnt jogintézmény történeti feldolgozására tesz kísérletet a tanulmány.

Rólunk