MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Szilágyi Emese: A párt- és kampányfinanszírozás európai modellje: egyenlő pályák, egyenlő esélyek

2020/10
Az írás célja az európai államok régiójában megjelenő közösen vallott elvek feltérképezése a párt- és kampányfinanszírozás területén. Dolgozatomban abból indulok ki, hogy beszélhetünk a párt- és kampányfinanszírozás európai modelljéről, amelynek elvei és bizonyos általánosan elfogadott szabályai kiolvashatók az Európai Unió intézményei és az Európa Tanács testületei által kibocsátott dokumentumokból. Az Európa Tanács égisze alatt születő joganyagok, bár kötőerejüket tekintve soft law-nak tekinthetők, alapvető standardizáló szerepet töltenek be a kontinensen. Az Európai Unió joganyaga pedig az európai régióban közösen vallott elvek és szabályozási megoldások kijegecedése. A dolgozat konklúziója szerint ugyan a nemzetközi szabályanyag nem teljesen egységes, az mégis kijelenthető, hogy kibontakozik belőle egy jól felismerhető, európai séma, amelynek fő célja, hogy garantálja az esélyegyenlőség megvalósulását a politikai versengés folyamatában.

Rólunk