MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Erős Orsolya Júlia: A mesterséges intelligencia (MI) a kártérítési felelősségi rendszerben

2022/17
Az elmúlt években a jogászi társadalom és a közélet egyik legvitatottabb és egyben legérdekesebb kérdéskörévé vált a mesterséges intelligencia fejlesztése és használata körül kialakult helyzet. Számos tényező meghatározója a téma aktualitásának. Ezen tényezők közül csak a legfontosabbakat említve: az MI felhasználási területeinek újdonsága, azok szabályozatlansága, valamint a széles alanyi érintettségi kör.A mellérendeltségi viszonyokat szabályozó jogterületek kapcsán egyértelműen a polgári jog, valamint a munkajog területén várható további kérdések felmerülése. A munkavállaló például komoly kihívással szembesülhet, amikor az iparban egy MI alapú termelési eszközzel kell „versenyre kelnie”. Az okosotthonok terjedésével arányosan pedig a magánszféra védelmére hivatott garanciákat is szükséges fokozottabban biztosítani.

Rólunk