MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Zorkóczy Miklós: A mesterséges intelligencia egészségügyi jogi és etikai dimenziói

2021/25
A tanulmány vizsgálja a mesterséges intelligencia és az egészségügyi jog eges vetületeit, elsősorban a fejlesztés, a klinikai kutatás és az engedélyeztetés, a forgalmazás, az egészségügyi ellátórendszerben való működés során. A vizsgálódás tárgya alapvetően az egészségügy területén használt, úgynevezett szűk MI (artificial narrow intelligence – ANI) rendszerek, amelyek az egészségügyben valós adatbázisok feldolgozása során gépi tanulási (machine learning – ML) vagy mély tanulási (deep learning) módszerek révén működnek. Ilyen detektív, azaz múltbeli és mérhető számításokon alapuló, vagy előre meghatározott paraméterek és protokollok mentén tanuló rendszerek lehetnek például a képalkotó diagnosztikában, a személyre szabott precíziós medicinában, a méréseket elemző és kommunikációt segítő telemedicinában, a működést elemző és egészségügyi igazgatást segítő rendszerekben (decision support system – DSS), és a virtuális klinikai kutatást gyorsító megoldásokban.

Rólunk