MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Kazsamér Katalin Enikő: A közigazgatási jogorvoslati rendszer és a jogvédelem hatékonyságát elősegítő tényezők a változások mentén

2019/1
A tanulmány központi témáját a jogvédelem és az annak részeként megjelenő jogorvoslati rendszer hatékonyságát növelő tényezők vizsgálata képezi, összhangban a kutatási szak készültségi állapotával. A 2018-as év jelentős változást hozott a közigazgatási jogban, így a téma aktualitását ez szolgáltatja amellett, hogy a nemzetközi színtéren is átalakulások vannak folyamatban. Ezzel összefüggésben merül fel kérdésként, hogy nemzetközi tendenciának tekinthető-e ez a folyamat. Ennek megválaszolására ebben a tanulmányban kizárólag annyiban vállalkozom, hogy több ponton megkísérlem a magyar megoldásokat összehasonlítani az osztrák eredményekkel, ezzel hozzájárulni a kérdéshez, hogy követhető iránynak tekinthető-e Ausztria közigazgatási joga Magyarország számára a jövőben.

Rólunk