MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Balogh Lídia – Halász Iván – Pap András László: A jogrendszer reagálóképessége 2010–2018: Egyenlőség, kisebbségi jogok, nemzetpolitika

2020/20
A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között címmel futó NKFIA FK-129018 projekt részeként készült ezen írás a magyar jogrendszerben 2010 és 2018 között a nemzetpolitika, a kisebbségpolitika, és az egyenlőségpolitika, azaz első sorban a kisebbségi jog, az állampolgársági jog és az antidiszkriminációs jog terén lezajlott legfontosabb változásokat, továbbá a jogi válaszok mögött azonosítható társadalmi és közpolitikai kihívásokat mutatja be. Az első fejezet fókuszában a kisebbségi jog, és az újrakodifikált kisebbségi törvény (és kapcsolódóan a rendészeti jog) áll. A második fejezet a faji, nemzeti, és etnikai hovatartozás mint védett tulajdonság összefüggésében a jogrendszer által biztosított polgári jogi, büntetőjogi, közigazgatási jogi és médiajogi védelmet jelentő szabályozás változását mutatja be a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények jogi kereteire, valamint a releváns antidiszkriminációs és médiajogi változásokra összpontosítva. A harmadik fejezet az új állampolgársági törvényt és a diaszpórapolitika, a határon túli magyar természetes személyek és jogi személyek és a magyar állam viszonyát érintő szabályozásváltozást mutatja be.

Rólunk