MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Fekete Balázs: „A jogösszehasonlítás nem csak fényképészet, hanem építészet is…” Jogösszehasonlítás Mádl Ferenc Összehasonlító nemzetközi magánjogában

2021/22
E tanulmány célja Mádl Ferenc Összehasonlító nemzetközi magánjogának komparatisztikai irányú elemzése. A szöveg amellett érvel, hogy Mádl összehasonlító jogi gondolkodása a korszak nemzetközi jogösszehasonlításának integráns része, és ezért helyesebb Mádlt a korszak egyetemes jogösszehasonlítása egyik szereplőjének tekinteni, mint egy olyan szocialista jogtudóst látni benne, aki érdeklődött a nemzetközi újdonságok és e terület iránt. Mádl érvelésének nemzetközi kontextusban történő elemzése után a tanulmány kitér arra is, hogy e kötet egy új minőséget képviselt – az elfogulatlan tudományosság szemléletét – a korszak hazai jogtudományában, és a Jogtudományi Intézet Peschka Vilmos köré szerveződő közösségének hatásai is felismerhetőek rajta.

Rólunk