MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Hollán Miklós: A járványügyi szabályszegés „dekriminalizációja”: felemás büntetőpolitikai félfordulat járvány idején

2020/24
A tanulmány tárgyát azon új rendelkezések képezik, amely a járványügyi szabályszegést bűncselekmény helyett bizonyos esetekben szabálysértésnek minősítették. Történteti, dogmatikai és jogpolitikai szempontú elemzés alapján megállapítható, hogy az új szabályozás elfogadható, de nem kizárólag és nem is elsősorban azon megfontolások alapján, amelyeket a törvény indokolása megfogalmazott. A szabályozási újdonság egyetlen igazán problematikus vonása az, hogy kizárólag a COVID-19 fertőzöttséggel kapcsolatos járványügyi intézkedések megsértésére vonatozik. Az elemzés konklúziói alapján a szerző felvázolja egy olyan jogalkotási reakció alapjait is, amely a járványügyi bűncselekmények valós szabályozási problémáira távlatibb megoldást kínál.

Rólunk