MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Szente Zoltán: A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái

2020/9
A tanulmány a koronavírus miatti veszélyhelyzet 2020. március 11-én kihirdetésének, valamint a március 20-án elfogadott ún. „felhatalmazási törvény” alkotmányosságát vizsgálja. Ennek során meghatározza a különleges jogrend fogalmát és alkotmányos jelentőségét, majd azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a különleges jogrenddel kapcsolatban milyen jogállami követelmények támaszthatók, s röviden bemutatja, hogy Magyarországon a történeti alkotmány hogyan viszonyult a szükséghelyzetekhez. Ezt a veszélyhelyzetre vonatkozó alkotmányos normák elemzése követi, mert a jogállami követelmények, valamint az Alaptörvény előírásai jelenthetik a mércét a veszélyhelyet, valamint a felhatalmazási törvény alkotmányosságának megítéléséhez. Az elemzés amellett érvel, hogy a veszélyhelyzet bevezetése alaptörvény-ellenes módon történt, s emiatt - jogalap hiányában - valamennyi, a koronavírus következményeinek elhárítása érdekében hozott kormányrendelet ugyancsak ellentétes az Alaptörvénnyel, függetlenül attól, hogy a helyzet kezelése szempontjából azok egyébként mennyire voltak szükségesek vagy hasznosak. A felhatalmazási törvény „saját jogon” is az Alaptörvény több alapelvét és konkrét rendelkezését sérti. Az utolsó fejezet néhány, a különleges jogrendek jogállami kezelésével kapcsolatos javaslatot ajánl megfontolásra.

Rólunk