MTA Law Working Papers

 

Hollán Miklós, Venczel Timea: Büntetőjogunk szabályozási újdonságai - a jogtudatban: egy empirikus kutatás eredményei

2020/31
A tanulmány azon kutatási projekt eredményeit foglalja össze, amelynek célja a magyar lakosság büntetőjoggal kapcsolatos ismereteinek és véleményeinek kérdőíves módszerrel való feltérképezése volt. Az emberek általában sokkal inkább tisztában vannak a jogi szabályozással, ha az olyan cselekményre vonatkozik, amely jelenleg büntetendő, mint amelyik nem. Ezzel összhangban a legtöbb vizsgált cselekményt büntetnék, és ha a hatályos jog is ezt teszi, akkor találkozik a legnagyobb mértékben azzal a véleményük. Sikerül igazolni azon kutatási hipotézisünket, amely szerint a régebben hatályos szabályozás ismertebb az emberek körében, a szabályozás újdonsága azonban alárendelt jelentőségű faktorként illeszkedik bele a büntetőjogra vonatkozó jogtudat általános törvényszerűségeinek rendszerébe.

Rólunk