MTA Law Working Papers

 

Szilágyi Emese: A párt- és kampányfinanszírozás szabályainak kialakulása az Amerikai Egyesült Államokban: mennyit ér a szólásszabadság?

2020/14
Az írás az Amerikai Egyesült Államok párt- és kampányfinanszírozási szabályozását vizsgálja, elsősorban a szövetségi joganyagot felvázolva. Az Egyesült Államokban legalább ötven, többé-kevésbé eltérő tagállami szabályozási rezsim létezik, azonban már az itt bemutatott szövetségi rendelkezésekből is kibontakozik a jogi szabályozásnak az a logikája, amely túlnyomórészt ismétlődik az egyes tagállami normákban. A tanulmány fő célja, hogy a joganyag kialakulását, a jogalkotói megfontolásokat, az alkalmazott egyedi szabályozási megoldásokat és a jogi fogalomrendszert ismertesse. A párt- és kampányfinanszírozási rendszer alakításában a törvényhozással majdnem azonos súlyú szerepet töltött be a Legfelső Bíróság: az egyes rendelkezések alkotmányosságának megítélése során ugyanis számos esetben az alkalmazott jog tartalmának alakítójává vált. Ezért a tanulmány ahol szükséges, röviden kitér a Legfelső Bíróság döntéseire is, azonban csupán abban a mélységben, amennyire az a szabályozás alakulásának és logikájának megértéséhez feltétlenül szükséges.

Rólunk