MTA Law Working Papers

 

Szalai Ákos: A kockázat és a polgári jog

2023/3
A jogrendszer – és így a polgári jog is – hat a jogalanyok kockázatára. Van, amikor ez a kockázat abból fakad, hogy maga a jog (vagy adott helyzet jogi megítélése) bizonytalan. Máskor a jog célja maga az, hogy a kockázatit csökkentse (vagy növelje – azon keresztül, hogy az embereket elővigyázatosságra, vagy éppen kockázatvállalásra ösztönző szabályokat alakít ki. például rájuk tol, vagy leveszi róluk bizonyos kockázatokat. Máskor egyszerűen a tovább nem csökkenthető kockázatok (hatékony, igazságos) elosztása a kérdés. És vannak olyan esetek is, amikor maga a joganyag használja a kockázat (vagy éppen a veszély, a lehetőség) szavakat. Ezek értelmezése is roppant fontos kérdéseket vet fel. Az írás ezzel a jognak, és elsősorban a polgári jognak a kockázatok szintjére, vagy éppen a kockázatok elosztására gyakorolt hatásait elemezzük.

Rólunk