Ágnes Váradi

Ágnes Váradi
Download CV Research Fellow (TK JTI)
Research Interests
  • Insurance law, legal aid, legal guarantees of market economy, international civil procedure law
Selected Publications
  • Biztosítási tárgyú jogesetek az Európai Bíróság előtt (Insurance in the case-law of the European Court of Justice). In: Jogelméleti Szemle (Journal of Legal Theory) № 2, 2012. (ISSN 1588-080X)
  • A biztosítás komplex fogalma (The complex definition of insurance). In: Jog, állam, politika (Law, State and Politics), Vol. 2. № 4. 2010. (ISSN 2060-4580)
  • Innovation in the Insurance Business from the Legal and Economic Point of View. In: Anali, The Annals of the Faculty of Economics Subotica, Vol. 46, № 23, 2010. (ISSN 0350-2120)
  • Challenges in the Contemporary System of the Insurance Business. In: Strategic Management, International Journal of Decision Support Systems in Strategic Management Vol. 14, 2009. (ISSN 1821-3448)
  • Kockázatközösségek és kockázatkezelés (Risk assumption communities and risk management). In: Biztosítási Szemle (Insurance Review) 8-9./ LV. (ISSN 0133-221X)
  • Baleseti és betegségi kockázatok kezelése a római jogban (Assumption of risks from accidents and illness in the Roman Law). In: Biztosítási Szemle (Insurance Review) 8/ LIV. (ISSN 0133-221X)
  • Preliminary Data of Life and Health Insurance in the Roman Law. In: Hungarian Medical Journal, 2008/4. (ISSN 1788-6139)
  • A jogérvényesítés elősegítésének elve a magyar és európai uniós szabályozás tükrében (The principle of facilitating an effective persecution of rights in the legal regulation of the European Union and Hungary). In: Parlamenti ösztöndíjasok  2007/2008 (Trainees in the Parliament 2007/2008, ISSN 1785-3397)