Vanda Vadász

Vanda Vadász
Download CV Junior Research Fellow (TK JTI)
 • Department: Department of Private Law
 • Academic Title: PhD
 • Administrative Duties: Ensuring the integration of visiting researchers in the academic community of the Institute
 • Email: vadasz.vanda@tk.hu
 • Phone: +36/1/224-6700 / 5141
 • Building: MTA HTK (Floor, room: T.0.17.)
 • List of Publications (MTMT)
Research Interests
 • Private international law, protection of cultural goods, state immunity, international economic law
Selected Publications
 • Vadász Vanda: A kulturális javak visszaszolgáltatása alternatív vitarendezés keretében. Magyar Jog, 2021.
 • Vadász Vanda: Joghatóság és állami immunitás a kulturális javak visszaszolgáltatásával kapcsolatos perekben. Állam- és Jogtudomány, 2021.
 • Vadász Vanda: A kulturális javak jogi fogalma. Polgári Jog, 2020.
 • Vadász Vanda: A kulturális javak lefoglalás alóli mentessége. Jogtudományi Közlöny, 2020.
 • Vanda Vadász: Az eredeti tulajdonos és a jóhiszemű vevő helyzete a kulturális javak visszaszolgáltatását célzó perekben. Iustum Aequum Salutare, 2020.
 • Vadász Vanda, Gárdos-Orosz Fruzsina: Alkotmányértelmezés a rendes bíróságok és az Alkotmánybíróság gyakorlatában a bírói kezdeményezés tükrében. In: Gábor Zsolt (szerk.): A bírói kezdeményezések gyakorlati tapasztalata. Budapest: HVG-ORAC, 2019.
 • Tamas Dezso Ziegler, Vanda Vadasz, Sarolta Szabó: The New Hungarian Private International Law Code – A Mixture of Modern and Traditional Solutions. In: Andrea, Bonomi; Gian, Paolo Romano (szerk.): Yearbook of Private International Law 2017/2018. Cologne: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2018.
 • Vanda Vadász: Lessons of Sevso Case - Restitution Challenges of the Illegally Exported Cultural Property. In: Marcell Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga (szerk.): Hungarian Yearbook of International and European Law 2016. Hague: Eleven International Publishing, 2017.
 • Szabó Sarolta, Raffai Katalin, Vadász Vanda (szerk.): Nemzetközi magánjog – Jogszabály- és jogesetgyűjtemény. Budapest: Pázmány Press, 2017.
 • Vadász Vanda: Szemelvény a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása köréből – tekintettel a magyar bíróságok legújabb esetjogára. Külgazdaság Jogi Melléklete, 2017.