Gábor Sulyok

Gábor Sulyok
Download CV Senior Research Fellow (TK JTI)
 • Department: Department of European Union Law and International Law
 • Academic Title: PhD
 • Administrative Duties: editor of 'Állam- és Jogtudomány'
 • Email: sulyok.gabor@tk.hu
 • Phone: +36/1/224-6700 / 5146
 • Building: MTA HTK (Floor, room: T.0.18.)
 • List of Publications (MTMT)
Research Interests
 • Prohibition of the threat or use of force, international protection of human rights, responsibility to protect, humanitarian intervention, reform of the United Nations Security Council, sources of international law, history of international law
Selected Publications
 • Breach of Treaties in the Ancient Near East. Journal of the History of International Law (2017), 1–27.
 • Understanding the Responsibility to Protect: Textual Anomalies and Interpretative Challenges in the 2005 World Summit Outcome, in Láncos, Petra Lea – Varga, Réka – Molnár, Tamás – Szabó, Marcel (eds.): Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014. Eleven International Publishing, The Hague, 2015. 207–221.
 • Treaties, Origin, in Wolfrum, Rüdiger (ed.): Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press, Oxford, 2015. 1–12.
 • General Principles of Law and International Law-Making, in Sampford, Charles – Zifcak, Spencer – Aydin Okur, Derya (eds.): Rethinking International Law and Justice. Ashgate Publishing, Farnham, 2015. 313–331.
 • Delimitation of Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: A Conceptual Approach, in Sancin, Vasilka – Kovič Dine, Maša (eds.): Responsibility to Protect in Theory and Practice. GV Založba, Ljubljana, 2013. 727–761.
 • A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása [The Relationship of International Law and Domestic Law under the Fundamental Law of Hungary] Jog – Állam – Politika, Vol. 4. No. 1. (2012), 17–60.
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform [The United Nations Security Council: Composition, Voting, Reform] (Jog és Jogtudomány 19.) CompLex Wolters Kluwer, Budapest, 2009. 257 p.
 • A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének nemzetközi jogi és alkotmányjogi megítélése [An Assessment of the Destruction of Rogue Civil Aircraft under International Law and Constitutional Law] Fundamentum, 2005/3. 30–56.
 • Az emberi jogok nemzetközi jogi és európai uniós védelmének összehasonlítása [A Comparison of Human Rights Protection in International Law and in the European Union] Acta Humana, Vol. 16. No. 2. (2005), 30–56.
 • A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata [The Theory and Practice of Humanitarian Intervention] Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. 361 p.
Research Projects