Bálint Gárdos

Bálint Gárdos
Download CV

Research Assistant

(TK JTI)
Research Interests

Eighteenth and nineteenth century British literature, with special emphasis on the history of criticism and the genre of the essay.

Selected Publications

Földönjáró romantikusok. A XIX. század elejének angol esszéirodalmáról. [Pedestrian Romantics: A Study of the

Early Nineteenth Centure British Essay] Budapest: L’Harmattan, 2012.

“’A megfejtését vajh ki fejti meg’ – Coleridge: Rege a vén tengerészről” [On Coleridge’s Rime of the Ancient

Mariner], Modern Filológiai Közlemények V.2 (2003), 63–82.

“Shaftesbury természetfogalmának esztétikai és politikai jelentősége” [The Aesthetics and Politics of the Concept of Nature in Shaftesbury] In: Laokoón 2008. http://laokoon.c3.hu/dok/gardos_shaftesbury.pdf

“A társalgás változó művészete” (Az esszé műfajának átalakulása az angol romantikában).” [The Transformation of the Genre of the Essay in British Romanticism], Jelenkor (December 2009), 1298– 1312.

“Charles Lamb és a színházi illúzió.” [Charles Lamb and Theatrical Illusion] In: Liget (April 2011), 81–86.

„»A kérdést vitára bocsátva.« Samuel Johnson Shakespeare-értelmezése.” In: Holmi (October 2012), pp. 1187–1195.

„Thomas Warton, az Erzsébet-kor és az angol  irodalomtörténet-írás kezdetei.” [Thomas Warton, The

Elizabethan Age, and the Beginnings of English Literary History] In: Jelenkor (March 2013), pp. 279–284.

“Hazlitt and the Common Pursuit,” The Hazlitt Review 3 (2010), 55–73.

“Shaftesbury természetfogalma és ennek továbbélése Burke-nél.” [Shaftesbury’s Concept of Nature and

its Influence on Burke], in: Ágnes Péter and Bálint Gárdos, eds., Forradalom és retorika: Tanulmányok az angol romantikáról. Budapest: L’Harmattan, 2008. 19–42.

“A fenséges kerülése az angol romantika esszéistáinál” [The Avoidance of the Sublime in the English Romantic Essay], in: Ferenc Horkay Hörcher and Márton Szilágyi, eds., Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás [The Aesthetics of Edmund Burke and European Enlightenment]. Budapest: Ráció, 2011. 128–150.

“The Avoidance of the Sublime in the English Romantic Essay.” In: Andrew C. Rouse, Gertrud Szamosi and Gabriella Vöő, eds., CrosSections Volume 2: Selected papers in literature and culture from the 9th conference. Pécs: Institute of English Studies, Faculty of Humanities, University of Pécs, 2010. 33–45.  HUSSE