Mátyás Bencze

Mátyás Bencze
Download CV Senior Research Fellow (TK JTI)
Research Interests
 • Sociology of Criminal Justice 
 • Theory of Adjudication 
 • Critical Legal Studies
Selected Publications
 • Bencze Mátyás: ‘Everyday Judicial Populism’ in Hungary, REVIEW OF CENTRAL AND EAST EUROPEAN LAW 47: (1) pp. 37-59, 2022
 • Bencze Mátyás: Judicial Populism and the Weberian Judge—The Strength of Judicial Resistance Against Governmental Influence in Hungary, GERMAN LAW JOURNAL 22: (7) pp. 1282-1297, 2021
 • Bencze Mátyás: Explaining Judicial Populism in Hungary – a Legal Realist Approach, IURIS DICTIO REVISTA DE DERECHO 25: pp. 83-96, 2020
 • Mátyás Bencze, Gar Yein Ng: Measuring the Unmeasurable? in: Mátyás Bencze, Gar Yein Ng (eds): How to Measure the Quality of Judicial Reasoning, Springer, 2018, pp. 1-23.
 • Mátyás Bencze: Obstacles and Opportunities – Measuring the Quality of Judicial Reasoning, in: Mátyás Bencze, Gar Yein Ng (eds): How to Measure the Quality of Judicial Reasoning, Springer, 2018, pp. 87-101.
 • Ágnes Kovács, Mátyás Bencze, Zsolt Ződi: Methods of Quality Assessment of Judicial Reasoning in Hungary, in: Mátyás Bencze, Gar Yein Ng (eds): How to Measure the Quality of Judicial Reasoning, Springer, 2018, pp. 187-205.
 • Nincs füst, ahol nincsen tűz.” Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok gyakorlatában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2016.
 • A Comparative Approach to the Evaluation of Evidence from a ‘Fair Trial’ Perspective. In: Attila Badó (ed.): Fair Trial and Judicial Independence, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Springer, 2013, 143-154. o.
 • Elvek és gyakorlatok. Jogalkalmazási minták és problémák a magyar bírói ítélkezésben. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 188 o.
 • EU Law and Central European Judges: Administrative Judiciaries in the Czech Republic, Hungary and Poland Ten Years after the Accession. In: Michal Bobek (ed.): Central European Judges under the European Influence. The Transformative Power of the EU Revisited, Hart Publishing, Oxford, 2015. pp 43-71 Társszerző: Marcin Matczak and Zdenek Kühn
Research Projects
 • Non-legal elements of judicial practice in Hungary (Hungarian Scientific Research Found (64.114); Period: 2006-2010; Result: Elvek és gyakorlatok [Principles and Practices], Gondolat Kiadó, Budapest, 2011, p. 188; Individual research project)
 • Sentencing disparities in Hungary (Deák Ferenc Scholarship (21/2005); Period: 2005-2006; Result: Területi eltérések a büntetéskiszabási gyakorlat szigorúságát illetően Magyarországon 2003 és 2005 között. [Differences in Sentencing amongst Hungarian Counties] In: Fleck Zoltán (szerk.): Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében. ELTE Eötvös Kiadó, (ELTE Jogi Kari Tudomány 6.) 2010. p. 125-147. Co-author: Badó Attila; Individual research project)
 • Enforcement of Presumption of Innoncence in the practice of Hungarian criminal courts (Bolyai János Research Scholarsip (491/2007); Period: 2007-2010; Result: Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok bizonyítási gyakorlatában [Enforcement of Presumption of Innoncence in the practice of Hungarian criminal courts], In: Belügyi Szemle, 2011/9., 95-125. o. Individual research project)
 • Judicial strategies in Central and Eastern Europe (Czech-Polish-Hungarian research cooperation), Period: 2008-2010; Result: Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland, In: 30 (2010) Journal of Public Policy, Special Issue 01, pp. 81-99. Co-authors: Marcin Matczak, Zdenek Kühn Participant in a research group)
 • Fundamental Rights in the Adjudication of Courts (Hungarian Scientific Research Found 81.698; Period: 2010-2013; Result: Az alapjogok bíróság előtti érvényesülésének szociológiai háttere [The sociological background of enforcement of fundamental rights int he judicial practice]. In: Somody Bernadette (szerk.): Alapjogi bíráskodás - alapjogok az ítélkezésben. L’Harmattan, Budapest, 2013. p. 95-117.; Participant in a research group)
 • Judicial strategies in Central and Eastern Europe (Czech-Polish-Hungarian research cooperation), Period: 2013-14; Result:  EU Law and Central European Judges: Administrative Judiciaries in the Czech Republic, Hungary and Poland Ten Years after the Accession. In: Michal Bobek (ed.): Central European Judges under the European Influence. The Transformative Power of the EU Revisited, Hart Publishing, Oxford, 2015. pp 43-71 Co-authors: Marcin Matczak and Zdenek Kühn; Participant of a research group)
 • How to measure the quality of judicial reasoning (International research cooperation; Period: 2014- ; Result: Mátyás Bencze, Gar Yein Ng (eds): How to Measure the Quality of Judicial Reasoning, Springer, 2018, p. 268; Principal investigator)
 • Handle with care: assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice; (EU Grant led by IRSIG-CNR, Italy, Period: 2016-2017; Result: https://www.lut.fi/documents/27578/465522/HWC+Final+reports28may18sent.pdf/5db1f5ae-0a03-461f-a187-cf9360955077; researcher)
 • Sentencing disparities in Hungary betweeen 2011 and 2017 (research contract with the Curia of Hungary, principal investigator, Result https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/az_orszagos_bunteteskiszabasi_gyakorlat_vizsgalata.pdf)
 • Quality of reasoning in automated judicial decisions (2020 , participant of a research team, University of Örebro)
 • Regulatory Issues of the Internet Intermediaries (2016-2020, National Research, Develeopment and Innovation Office, K 116979, principal investigator, result: Polyák Gábor (ed.): Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és a jog – a forgalomirányító szolgáltatások szabályozása. HVG-ORAc, Budapest, 2020.
 • DEMOS (Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe), European Union’s  Horizon 2020 research and innovation programme No 822590 (2018-2021)
 • How does the law adapt, resist and learn? The responsiveness of the Hungarian legal system 2010-2018 (2018-2021, National Research, Develeopment and Innovation Office, K 129018, researcher)
 • NKFI 138346: Legal Reasoning in the 21st century (2021-2025). Researcher
 • Cambridge University: Research Handbook of Judging and Judiciary (2021-2023). Researcher